Özel Selçuklu Hastanesi

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP YAPTIRMANIN ÖNEMİ

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fadime ÖCAL, okul öncesi check-up yaptırmanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşamın her dönemi toplum sağlığı açısından önemli olmakla birlikte çocukluk çağı özel ilgi gerektiren bir dönemdir. Çocukluk çağında yavaş yavaş baslayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesi, bu dönemde yapilan taramalar ile mümkün olabilir. Hipertansiyon, obezite, kalp - damar hastalıkları ve diyabet, uygun beslenme ve spor yapma alışkanlığının kazandırılmasi ile önlenebilmekte veya azaltılabilmektedir.

Okullar başlamadan önce hem sağlık, hem de okul başarısı açısından çocukların göz muayenelerinin, diş kontrollerinin yapılması, işitme açısından bir problem olup olmadığının saptanması ve büyümelerinin değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Okul öncesi check up, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılmalı ve ayrıntılı fizik muayeneyle başlamalı. Bu sırada aileden çocuğun geçmişiyle ilgili bilgiler alınarak, geçirdiği hastalıklar, özel durumlar, ailesel hastalıklar sorgulanmalı.

Aile tarafından çocuğun aşı bilgileri veya aşı kartı doktorla paylaşılmalı, eksik aşılar varsa okul öncesi dönemde mutlaka yapılmalı. Bebeklik döneminde aşıları düzenli yapılmış olan çocukların, 4-6 yaş aşıları da okul öncesi dönemde yapılmış olmalı.

Okul öncesi check-up’ta, kilo ve boy ölçümü yapılarak çocuğun büyümesi değerlendirilmeli. Özellikle sağlıklı beslenme ve obeziteyle ilgili önlemler tartışılmalı.

Ayrıntılı sistemik muayene ve tansiyon ölçümü yapılmalı. Son bir yıl içinde yapılmadıysa tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol-lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi, ailesel hikayeye göre açlık kan şekerine bakılmalı

Okul öncesi check-up, göz sağlığı açısından da çok önemli. Okula başlamadan önce yapılan göz taramalarında görme tembelliği, şaşılık, yüksek derece kırma kusurları önceden belirlenebilmekte.

İşitme kaybının çoğu, okul çağından önce gelişir ve hem konuşma, hem de dil gelişiminde gecikmeye neden olur. Bu nedenle okula başlamadan önce (4-5 yaşlarında) ve okul çağında işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi önem kazanır. Gerek görme, gerekse işitme fonksiyonlarındaki sorunlar, çocuğun okuldaki başarısını, arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkilediğinden üzerinde önemle durulması gereken taramalardır

Yine okul öncesi check-up kapsamında, çocukların diş muayenesinin yapılması da önerilmektedir.

Hem sağlık, hem de başarı için okula gidecek çocuklarınıza, okul öncesi check-up yaptırmayı ihmal etmeyin