Özel Selçuklu Hastanesi

ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fadime ÖCAL, çocuklarda uzun süreli görülen öksürüğün nedenleri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu:

Öksürük çocuklarda en sık rastlanan solunum yolu yakınması olup, alt solunum yollarının kendini temizleme ve koruma amacıyla oluşturduğu refleks bir mekanizmadır. Okul devamsızlığına neden olması ve ailelerde stres yaratması nedeniyle çocuk polikliniklerine en çok müracaat nedenidir.

Çocuklarda öksürük özellikle bahar ve kış aylarında en sık görülen şikayetlerdendir. 

Daha önce bir yakınması olmayan sağlıklı çocuklarda öksürüğün en sık görülme nedeni viral veya bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu noktada ailelerin bilmesi gereken en önemli nokta şudur ki; sağlıklı çocuklarda da normalde günde on-onbir kez öksürük periyodu görülebilmektedir. Bu sayı eklenen bir solunum enfeksiyonu ile artmakta ve 7-9 gün bu artış sürebilmektedir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle kreş ve okul çocuklarında 1 yıl içinde 8-10 kez tekrarlayabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Buna rağmen 4 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak tanımlanır ve altta yatan bir hastalığın araştırılmasını gerektirir. 

 Kronik öksürüğü olan çocuklar detaylı öykü, fizik muayene, akciğer grafisi ve yapabiliyorsa spirometre ile değerlendirilmelidir . Genellikle bu değerlendirmeler öksürüğü kategorize etmek için yeterli bilgi sağlar. 

Bebeklikten başlayarak sık tekrarlayan hışıltı atakları ile seyreden tablolarda; reflü ve alerji, gibi kronik ve ilerleyici hastalıklar düşünülebilmektedir. Vücudumuzun önemli bir savunma mekanizması olan öksürük uzadığı durumlar çeşitli hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Öksürük gözlenen bir çocukta uzman fikri alınmadan öksürük kesici ya da antibiyotik türü ilaçlarla tedavi yolu izlemeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Kuru bir öksürükte, balgam söktürücü şurup kullanımı öksürüğün şiddetinin artmasına neden olabilmektedir. Öksürük asla ihmal edilmemesi gereken bir belirtidir.

Burun akıntısı, hafif öksürük gibi belirtiler başladığında; çocuğun dengeli beslenmesi ve bol sıvı alması sağlanmalıdır. Bu duruma eşlik eden ateş, hırıltı, nefes darlığı gibi bulgular varsa veya çocuk 3 aydan küçükse vakit kaybetmeden çocuk doktoruna başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.