Özel Selçuklu Hastanesi

KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji Polikliniğimizde koroner kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, ritm - iletim sistemi hastalıkları, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon gibi pek çok sorunun teşhis, tedavi ve takibi çağımızın teknik, bilimsel ortamına paralel gerçekleştirilmektedir

  • Eforlu EKG
  • Ekokardiyografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Holter EKG